myStellar.org

Full Version: Bitmain ra mắt cơ sở khai thác 50 MW ở Texas
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Gã khổng lồ sản xuất ASIC Bitmain đã ra mắt trang trại khai thác 50MW tại Rockdale, Texas cùng với Rockdale Municipal Development District [MDD] và DMG. Sự ra mắt của cơ sở này rất có ý nghĩa đối với các kế hoạch mở rộng toàn cầu của Bitmain. Theo bà Clinton Brown, Quản lý dự án Rockdale cho Bitmain, “nguồn năng lượng ổn định và hiệu quả ở Texas là nền tảng cho các quy mô tất yếu của tăng trưởng ngành công nghiệp khai thác crypto”. Xem thêm: tạo ví eth
Quote:[Image: yubS_Veo_normal.jpg] Antminer_main@Antminer_main
#Bitmain completes construction of 50MW mining facility in #Rockdale #Texas. (https://bit.ly/2oPuN9r ) The project is set to create jobs in the area and plans to work with the local district to provide education and training on blockchain technology and data center operations.
[Image: EHYanm8UcAAhYqD?format=jpg&name=small]851:18 PM - Oct 21, 2019Twitter Ads info and privacy
41 people are talking about this
“Bitmain hoàn thành việc xây dựng cơ sở khai thác 50MW tại Rockdale, Texas. Dự án có mục tiêu tạo việc làm trong khu vực và có kế hoạch hợp tác với quận địa phương để cung cấp giáo dục và đào tạo về công nghệ blockchain cũng như hoạt động của trung tâm dữ liệu.

Với điều này, Bitmain đang trên đường xây dựng cơ sở khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới. Bài đăng trên blog chính thức tiết lộ rằng công ty sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở 50MW, có thể mở rộng đến công suất hơn 300MW. Dự án được quảng cáo là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác mỏ, điều này sẽ khiến nó trở thành cơ sở khai thác bitcoin lớn nhất trên thế giới.

Bitmain đã mua năng lượng từ Hội đồng Electric Reliability Council of Texas [ERCOT], nơi vận hành lưới điện ở Rockdale, Texas. Xem thêm: ¥ là tiền gì

Bài đăng blog tiết lộ thêm:

“Cả hai bên sẽ làm việc với ủy ban lực lượng lao động địa phương, Rockdale MDD, về phát triển dự án và phát triển đội ngũ của mình tại cơ sở khai thác Rockdale. Họ sẽ tìm đến các nhà cung cấp địa phương như địa chính được ưu tiên để hỗ trợ việc xây dựng trung tâm dữ liệu”.