myStellar.org

Full Version: Chạy một node Bitcoin đầy đủ không vì động lực kinh tế không nên là một quá trình tốn
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Node Bitcoin chứa thông tin đầy đủ của tất cả các khối trên mạng cùng với tổng số giao dịch trên các khối đó. Nó hoạt động như một điểm để xác thực lịch sử giao dịch và đó là lý do tại sao thường được gọi là bản sao carbon của toàn bộ blockchain. Trong trường hợp chạy node không vì vấn đề kinh tế, miner cũng như những người chạy nó chỉ làm điều đó để đảm bảo mạng được phân cấp và bảo mật. Xem thêm: https://www.tapchibitcoin.vn/bang-gia

Theo dữ liệu từ Bitnode, có tổng số 9.277 node đầy đủ hoạt động trên toàn cầu với số lượng node hoạt động cao nhất ở Hoa Kỳ. Dưới đây là ảnh chụp phân phối node trên toàn cầu.

[Image: chay-mot-node-bitcoin-day-du-khong-vi-do...uc-tap.png]

Nguồn: Bitnode

Các node đầy đủ này chịu trách nhiệm truyền blockchain tới tất cả các node khác trên mạng, blockchain đáng tin cậy nhất được duy trì. Tuy nhiên, thiết lập và chạy một node đầy đủ có thể là một nhiệm vụ phức tạp và tốn kém, do nó đòi hỏi gần 200 gigabyte dung lượng trên máy tính của bạn và có thể hao tốn từ $5- $20 mỗi tháng cho chi phí điện.

Thiết lập node là một nhiệm vụ tốn nhiều thời gian và mệt mỏi, có nhiều bước kỹ thuật liên quan và thiếu dù chỉ một trong số các bước đó cũng có thể gây lỗi.

[b]Chạy node Bitcoin ít động cơ không nên phức tạp[/b]

Dan Held, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Kraken đã trao đổi trên chương trình “What Bitcoin Did” rằng việc chạy một node Bitcoin không cung cấp bất kỳ khuyến khích kinh tế nào không nên là một quá trình 20 bước phức tạp. Held nói rằng anh đã làm việc trong hệ sinh thái từ năm 2011, nhưng chỉ gần đây mới có một node phần cứng tùy chỉnh. Xem thêm: https://www.tapchibitcoin.vn/tron-coin-t...n-dao.html

Held giải thích không chỉ vì quá trình này không có lợi ích kinh tế mà còn vì anh luôn ưu tiên tính năng sử dụng dễ dàng hơn bất kỳ khía cạnh nào khác.

Tôi là một phần của Bitcoin gây tranh cãi vì tôi ưu tiên trải nghiệm người dùng hơn hầu hết mọi thứ khác. Tôi nghĩ rằng node phần cứng là tốt vì nó ưu tiên trải nghiệm người dùng để thiết lập một node đầy đủ.

Do tầm quan trọng của việc chạy các node để duy trì mạng phi tập trung và có khả năng chống lại các cuộc tấn công, cộng đồng Bitcoin phải đưa ra các sản phẩm như ví cứng, là cách dễ dàng thiết lập hơn so với phương pháp truyền thống biến máy tính của bạn thành node.